Auteurs: Scown, Murray W. (36844681600); Dunn, Frances E. (56818633500); Dekker, Stefan C. (7004055479); van Vuuren, Detlef P. (7003501910); Karabil, Sitar (57197754886); Sutanudjaja, Edwin H. (37017680100); Santos, Maria J. (55851941421); Minderhoud, Philip S.J. (53984738000); Garmestani, Ahjond S. (6507938636); Middelkoop, Hans (7004344921)

Delta’s spelen een cruciale rol in de ambitie om wereldwijde duurzame ontwikkeling te bereiken, gezien hun relatief grote aandeel in de bevolking en productieve akkerlanden, evenals hun precaire laaggelegen positie tussen stroomopwaartse stroomgebiedontwikkeling en stijgende zeeën. De grote druk op deze systemen dreigt het voortbestaan van deltasamenlevingen, economieën en ecosystemen te ondermijnen. We analyseren de mogelijke toekomstige ontwikkeling in 49 delta’s over de hele wereld onder de gedeelde sociaaleconomische en representatieve concentratieroutes tot 2100.

DIO:10.1016/j.gloenvcha.2023.102736