ORGANISATIE

De organisatie van NCC Netherlands

Het NCC Nederland wordt gecoördineerd door SURF, het Nederlandse samenwerkingsverband dat toegang biedt tot algemene ICT-ondersteuning voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Nederland.

De ondersteuning varieert van digitaliseringsvaardigheden tot geavanceerde high-performance computing (HPC). Daarnaast kunnen onderzoekers en wetenschappers ook financiering en ondersteuning aanvragen via open oproepen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek(NWO).

Over SURF Cooperatie

SURF is een samenwerkingsverband van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken we samen aan het verwerven of ontwikkelen van de best mogelijke digitale diensten en het stimuleren van kennisdeling door continue innovatie. De leden zijn de eigenaren van SURF.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en realiseert kwaliteit en innovatie in de wetenschap. Jaarlijks investeert NWO bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gerelateerd aan maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur.

NWO selecteert en financiert onderzoeksvoorstellen op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en andere deskundigen in binnen- en buitenland. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, faciliteert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 7200 onderzoeksprojecten bij universiteiten en kennisinstellingen.