WAT IS EUROCC?

Wat doet EuroCC?

EuroCC wil een Europees netwerk opbouwen van 33 nationale HPC-competentiecentra (NCC’s) om HPC-vaardigheden te verbeteren en de samenwerking in heel Europa te bevorderen.

De oprichting van een Europees netwerk van 33 nationale HPC-competentiecentra (NCC’s) wordt gecoördineerd door het EuroCC-project. Dit valt onder de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor High Performance Computing (EuroHPC JU) van de Europese Unie.

Wat is het doel van NCC Nederland

Het NCC Nederland richt zich op het faciliteren van kennisdeling op het gebied van HPC, HPDA en AI tussen alle geïnteresseerde nationale partijen (onderzoeksinstituten, MKB, grote industrieën, overheid en de maatschappij in het algemeen), evenals het bieden van toegang tot deze competenties voor andere belanghebbenden op internationaal niveau en het zijn van een aanjager voor innovatie. Het NCC Nederland zal worden gebruikt als startpunt om toegang te krijgen tot HPC-, HPDA- en AI-resources in Nederland.

Een Nationaal Competentiecentrum (NCC) is het centrale contactpunt voor HPC en aanverwante technologieën in het land. Er zijn NCC’s in heel Europa.

Elk Nationaal Competentie Center heeft als missie:

  • Een uitgebreide en transparante kaart van HPC-competenties en -instellingen in hun land ontwikkelen en weergeven
  • Fungeren als toegangspoort voor de industrie en de academische wereld tot aanbieders met geschikte expertise of relevante projecten, zowel nationaal als internationaal
  • HPC-opleidingsaanbiedingen in hun land verzamelen en deze op een centrale plaats weergeven, samen met internationale opleidingsaanbiedingen die door andere NCC’s zijn verzameld
  • De industriële toepassing van HPC bevorderen
High performance computing system