Serie FIRE-workshops

FIRE = FPGA Uitwisseling voor Innovatieonderzoek

FIRE-workshop Doelen

WAT IS HET?

De doelen van de FIRE-workshopreeks zijn

01. Netwerken

Onderzoekers samenbrengen op gebieden die al FPGA’s gebruiken of er voordeel uit kunnen halen (data analytics, data science, HPC, wetenschappelijke informatica, elektrotechniek, enz.)

02. vergemakkelijken

Een platform creëren om kennisuitwisseling te vergemakkelijken, innovatie en samenwerking in de academische wereld en het bedrijfsleven te bevorderen

03. Verzamel kennis

Toepassingen, tools en best practices verzamelen en onderzoeken

04. Gemeenschapsgebouw

Een gemeenschap creëren om FPGA-onderzoek en -implementatie in Nederland te stimuleren

Evenementen

HPC

Save the Date! EuroHPC User Day 2024

De tweede editie van de EuroHPC Gebruikersdag vindt plaats in Amsterdam (NL) op 22 en 23 oktober 2024. De Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC en NCC…
EuroHPC User Day 2024

Gefinancierd door 4TU.NIRICT

In februari 2023 introduceerde het 4TU.NIRICT centrum het “4TU.NIRICT Community Funding 2023” programma, met als hoofddoel het versterken van de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkmensen binnen de 4TU.NIRICT gemeenschap. et doel is om de impact van ICT (informatie- en communicatietechnologie) te vergroten.

onderzoek in Nederland. Daarom is dit programma expliciet gericht op het ondersteunen van alle initiatieven die bijdragen aan het versterken van de 4TU.NIRICT-gemeenschap en het mogelijk maken van het initiëren van nieuwe onderzoeksprojecten door middel van financiering.

Meer lezen