Auteurs: Kaandorp, Mikael L. A. (57194851453); Lobelle, Delphine (36623727900); Kehl, Christian (55354167400); Dijkstra, Henk A. (7006710430); van Sebille, Erik (22636301500)

Het lot van plastic dat in de oceaan terechtkomt, is al lange tijd een raadsel. Recente schattingen van de aanvoer van plastic in de oceaan zijn één tot twee orden van grootte groter dan de hoeveelheid die aan het oppervlak wordt gemeten. Deze discrepantie kan te wijten zijn aan een overschatting van de inputschattingen, processen die plastic uit de oppervlakteoceaan verwijderen of fragmentatie en degradatie. Hier presenteren we een 3D globaal marien massabudget van drijvende kunststoffen dat deze discrepantie oplost.

DIO: 10.1038/s41561-023-01216-0