Innovatieve AI-oplossingen voor sociale impact

Voor organisaties zonder winstoogmerk of maatschappelijke organisaties is het vaak een uitdaging om toegang te krijgen tot wetenschappelijke kennis en expertise die ten goede kunnen komen aan de beoogde missie en de gewenste impact. Veel wetenschappers en onderzoekers willen ook graag hun expertise gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. “De goede wetenschappers”. werd geboren uit deze twee parallelle realisaties.

The Good Scientists biedt een matchmakingplatform om academische onderzoekers in contact te brengen met projecten op het gebied van sociale en milieu-impact. Het einddoel is om nieuwe en onconventionele samenwerkingen te creëren en wetenschap bruikbaar te maken voor sociale impact.

The Good Scientists doet dit door inclusieve en gedecentraliseerde online tools te ontwikkelen om wetenschappers te matchen met projecten met een maatschappelijke impact. Hun Het platform is gebaseerd op een database van wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke velden en carrièretrajecten die beschikbaar zijn om pro bono samen te werken en te adviseren voor maatschappelijke belanghebbenden. De organisatie wordt gerund door vrijwilligers in Europa en Noord-Amerika.

The Good Scientists Screenshot website Use case

Wij geloven dat de jonge generatie wetenschappers zeer gemotiveerd is om een echte, tastbare impact te hebben in hun carrière. Er zijn alleen niet veel mogelijkheden om dat te doen. Daarom willen we voor deze wetenschappers de mogelijkheden verbeteren om een maatschappelijke impact te hebben in alle vakgebieden en opleidingsfasen.” Elena del Pup, oprichter van The Good Scientists

Het doel: Verbeterde zoekresultaten

The Good Scientists is een matchmaking platform. Het doel is dus om een lijst te presenteren van onderzoekers of wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke velden en carrièrestadia die voldoen aan de behoeften van een organisatie. Om een lijst met zoekresultaten te krijgen, gebruikt het platform reguliere filteropties. Dit werkt niet altijd nauwkeurig; het zou veel beter kunnen. Maar hoe?

Inzet van grote taalmodellen

Om ervoor te zorgen dat het matchmaking platform efficiënter en nauwkeuriger werkt, heeft The Good Scientists een gedecentraliseerd online ecosysteem ontwikkeld. Dit ecosysteem bestaat uit twee componenten: een marktplaats van Science4Good projecten die worden aangeboden door maatschappelijke organisaties en een gratis geautomatiseerd boekingssysteem om consulten te boeken bij hun netwerk van wetenschappers.

Als oplossing presenteerden de ontwikkelaars van The Good Scientists het trainen en fine-tunen van grote taalmodellen met behulp van High Performance Computing om schaalbaarheid en dus toegang tot grotere modellen mogelijk te maken. Daarbij richten ze zich op het verminderen van de reactietijd voor aanbevelingen door efficiënte workload balancing en efficiënt gebruik van GPU-resources.

Het gebruik van grote taalmodellen maakt dynamische analyse van tekstuele gegevens uit meerdere bronnen mogelijk. Bovendien wordt de relevante informatie met een hoge mate van personalisatie geëxtraheerd en wordt een kwalitatief semantisch begrip gegenereerd. Het resultaat? Betere zoekresultaten voor organisaties…

Betere zoekresultaten, meer impact

Het gebruik van een Large Language Model (LLM)-gestuurd matchingsplatform is een belangrijke stap voorwaarts in het toegankelijk maken van wetenschap voor sociale ondernemingen en non-profits. Het gebruik van High Performance Computing heeft het platform van The Good Scientists in staat gesteld om technologieën te gebruiken die de nauwkeurigheid van de zoekfunctie hebben verbeterd. Daarnaast is het ook in staat geweest om de responstijd te verkorten en snel resultaten van hoge kwaliteit te genereren.

Meer gebruikssituaties

Niets gevonden.