Auteurs: Quicken, Sjeng (57191882765); Huberts, Wouter (26221821000); Tordoir, Jan (7007186164); van Loon, Magda (17136317600); Delhaas, Tammo (7003505946); Mees, Barend (13605734300)

Doelstelling: Arterioveneuze transplantaten (AVG’s) verliezen doorgaans binnen twee jaar na aanleg hun patency door veneuze neointimale hyperplasie, die wordt geïnitieerd door een verstoorde hemodynamiek na AVG-operatie. De flow van de hemodialysenaald kan de hemodynamica verder verstoren en zo de levensduur van de AVG beïnvloeden. In deze computationele studie werd beoordeeld hoe de dialysestroom en de positionering van de veneuze naald van invloed zijn op de stroming bij de anastomose tussen het transplantaat en de ader. Verder werd onderzocht hoe de negatieve effecten van de stroom van dialysenaalden konden worden beperkt.

DIO: 10.1016/j.ejvs.2019.08.013